Her er du:
Publisert: 25.02.2011
Verden trenger mer fornybar energi for å dekke en forventet energietterspørsel, samt en erstatning for å komme bort fra den fossile tidsalder. Vi må i fremtiden glemme natur-, miljø- og klimaødeleggende olje, kull og gass. Av hensyn til biologisk mangfold og behovet for urørt natur: også glem videre utbygging av vindkraft. Fremtidens energi er over oss og under oss, da henholdsvis i form av solenergi og geoenergi.
Klimautfordringer, natur- og miljøødeleggelser av forurensning og stigende oljepris grunnet knapphet på olje, tvinger frem behovet for fornybar energi og ny teknologi. Store deler av miljøbevegelsen har hylt etter storstilt satsning på fornybar energi i form av naturødeleggende, landbasert vindkraft. Norges Miljøvernforbund mener at utbygging av vindkraft må skje med måtehold og at det nå er gitt nok konsesjoner i forhold til vår forpliktelse om å ta vare på urørt natur og målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet.

Vi mottar store mengder energi fra solen, energi som kan brukes aktivt eller passivt, i form at solcellepanel, solfangere, eller mer passivt gjennom smart utforming og plassering av bygningsmasse. Solenergi egner seg dog ikke så bra i Norge vinterstid grunnet marketid og vinter. Men det finnes stabil geoenergi under oss i jordskorpen som kan nyttegjøres.

Norge innehar noe av verdens fremste kompetanse på dypboring, en kompetanse vi har fått som følge av vår klimaødeleggende oljerikdom. Det er på tide at vi nå nyttegjør oss denne kunnskapen, slik at verden kan ta i bruk fornybar energi med minst mulig fotavtrykk.

Søker vi på nettet finner vi blant annet denne artikkelen fra en av Miljøvernforbundets venner Rune Haaland i Elbilforeningen:

I framtida kan vi hente ubegrensede mengder varme fra jorda til for eksempel å drifte hele verdens bilpark og mere til. Istedet for å brenne kull i varmekraftverk, kan jordkloden selv produsere damp til å drifte turbiner. I front for dette står norske Rock Energy og elbilisten Thor Erik Musæus.

I staben for selskapet finner man kjente navn fra oljemiljøet. Mennesker som i 1989 var de første i verden til å horisontalbore, og som har hentet ut olje fra steder ingen andre i verden var i stand til å komme til. Nå har regjeringen sendt en ekspertrapport på høring som viser det enorme potensiale geotermisk energi har for Norge. Vi som er så heldige å bo midt oppå den aller mest gunstige geologien som fins i verden for å realisere drømmen om geotermisk energi. Granitt, selve grunnfjellet i den norske steinrøysa.

I disse dager legger Rock Energy AS siste hånd på verket i planleggingen av det første pilotanlegget i verden for å hente opp varme fra 5.000 meters dyp. Anlegget vil være på 5 MW, men det er tatt høyde for at det kan utvides til 25 MW. Stedet er Haraldsrud i verdens elbilhovedstad Oslo. Varmen skal kjøres inn i fjernvarmenettet til Hafslund. Strømproduksjon vil kunne komme etterhvert som vi bygger erfaring.

Radiator og sirkulasjonspumpe
Jo dypere vi borer - jo mer varme kan vi hente ut. Rock Energy borer et hull 5-6.000 meter. Samtidig bores det ut en vifteformasjon (radiator) i bunnen hvor granitten er så varm at den får det sirkulerende vannet til å koke.
Et returrør samler vannet fra "radiatoren" og kjører det opp til en varmesentral på bakkenivå som enten leverer varme til et fjernvarmenett direkte via en varmeveksler, eller tar vannet via en dampturbin som produserer strøm og deretter leverer overskuddsvarme og strøm til videre distribusjon i rør og kabler. Potensialet er enormt og energien kan produseres 24 timer i døgnet året rundt. Dette kan i prinsippet dekke hele jordklodens energiforbruk i uendelighetens tidsperspektiv.

Anlegget leverer varme i mer enn 50 år
Anlegget om skal leveres vil ha en levetid på mer enn 50 år og kan utvides etter behov. Metoden er unik og patentert. Pilotanlegget vil ha en kostnad på rundt 110 millioner kroner. Både Innovasjon Norge, Enova og Oslo Kommune ved Enøketaten har lagt penger i potten. I tillegg trengs det investorer for å få gjennomført bygging av en pilot for en teknologi med et stort internasjonalt potensial.

Det fins ikke temperaturmålinger så dypt i bakken, derfor baseres dette på simuleringer. Når det geotermisk energi anlegget først er bygget, koster det lite å drifte anlegget. Energikostnadene vil være blant de laveste for energikilder vi har tilgjengelig.

Den teknologiske risikoen er liten sammenlignet med hva vi har vært vant med fra oljeboring. Ingen risiko her for blow-out og en rekke miljøproblemer. Ved prøveboring etter olje og gass borer vi også mange tørre hull. At det er varme under jordskorpa overalt på jordkloden, er det ingen tvil om.
Verdens beste på energi

Konstruktøren av den norske naturen må ha vært mer visjonær enn de fleste. Norsk geologi består av enorme mengde granitt som er den mest velegnede bergarten for å kunne utnytte geotermisk energi fra dype lag.
Fra før av har vannkraften gjort Norge størst i Europa på fornybar energi. Vi har det største potensialet for bølgekraft og vindkraft. Vi har de største silisiumreservene til å produsere solceller. Som om ikke dette skulle være nok, har det norske skogsarealet mer enn doblet seg siden 1960. Olje- og gassrikdommen har allerede gjort oss rike.

Ekspertrapport på høring
Det offisielle Norge, representert ved Olje- og Energidepartementet, er ikke ukjent med potensialet i geotermisk energi . Både Enova og Innovasjon Norge klyper seg i armen for å sjekke om de drømmer eller er våkne. Dette vil de være med på.

Det norske geotermi potensialet er redegjort for i en rapport utarbeidet av en ekspertgruppe som jobbet på oppdrag for departementet. Det er enorme mengder energi som kan produseres hvis vi sender et helikopter ut i Nordsjøen og plukker med oss de beste folkene til å bore på land.

Jan Evensen er en av de mest sentrale borefolkene i Norge. Med bakgrunn fra Oljedirektoratet, Shell, Hess og Norsk Hydro har han unik kunnskap om hva som skal til for å kunne hente ut energi fra bakken.

Jan Evensen ledet ekspertgruppen som består av anerkjente navn. Rapporten er interessant lesning for den som lurer på hva vi skal drive på med etter at oljefeltene er tømt. Evensen har tidligere jobbet i ledende stillinger i Oljedirektoratet, for Shell og Hydro Oil and Gas. Jan Evensen er styreleder i Rock Energy når han ikke driver offentlige utredninger på oppdrag for regjeringen. Rapporten er på høring i disse dager. Vi siterer fra konklusjonen:
«Norge har mulighet til å ta en sentral rolle i internasjonal geotermisk virksomhet, innen både forskning og næring. Den kompetansen som er opparbeidet innen olje- og gassvirksomheten og innen vannkraft, gir en framtidig norsk geotermisk industri et konkurransefortrinn.»

Elbilister som forandrer verden
For noen uker siden leste vi på elbil.no om Jan Otto Reimers som var med på Pivcostarten og redesignet Buddy, og som nå planlegger å hente ut strøm fra tidevannet på nordspissen av Skottland.

Det som kjennetegner norsk elbilisme, og som gjør oss unike i verden, er det samfunnsansvar vi tar for å sørge for 100% miljøvennlighet i hele verdikjeden. Thor Erik Musæus som er geolog, har jobbet i Statoil, vært visepresident i AVERE (den europeiske elbilforeningen) og nå adm.direktør i Rock Energy AS, har denne forklaringen på fenomenet:
- Vi har ikke tenkt å slutte å bevege oss selv om oljekildene tømmes. Norske elbilister er driftige og entusiastiske mennesker. Det lærte jeg da jeg for over 10 år siden ledet Elbilforeningen.

- Som industriattaché i Paris på midten av 90-tallet ble jeg kjent med fransk bilindustri og alt som ble gjort for å introdusere elbiler i Frankrike. Men jeg tror myndighetene der nede ikke var like flinke til å lytte til brukerne slik våre myndigheter har gjort til sitt varemerke.

- Da vi for 6-7 år siden slåss for å få stanset knusingen av den norske elbilen Think i USA, hadde vi full støtte fra norske myndigheter, forteller Thor Erik videre.

- Har du først forstått hvilken motor som gir mest valuta for pengene, er det vanskelig å la være å jobbe for å skaffe det lille som skal til for å drive verdens bilpark på ren og fornybar elektrisitet. Som geolog er det spennende å være med på å bidra til å utvikle ny teknologi som kan få global betydning. Jordvarme kan vi hente opp mange steder på kloden, sier Thor Erik Musæus til elbil.no.

Det spørs om ikke en av våre elbilister fra milliardærklubben burde ha benyttet muligheten til å forene krefter med Thor Erik og sørge for at dette selskapet får luft under vingene:

- Vi kan gjøre Norge enda rikere og bidra til at hele verden får glede av den teknologi vi utvikler, sier en entusiastisk Thor Erik videre.

På spørsmål om hva vi kan gjøre nå for å få fart på utviklingen kommer det kontant tilbake:
- Skriv at vi trenger flere elbilister som kan putte inn noen penger i selskapet. Å videreutvikle jordvarmepotensialet er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre, avslutter adm. direktør Thor Erik Musæus i
Rock Energy AS.

 
Utfordringen er herved gitt til Kjell Inge Røkke, Petter Stordalen, Stein Erik Hagen, Reitanbrødrene og alle de andre elbilentusiastene i toppsjiktet av norsk næringsliv. Her har dere muligheten til å skaffe oss nok energi til å drifte hele bilparken i verden. Dermed gjøre det mulig å erstatte all forurensende energibruk med en evigvarende fornybar ressurs vi nordmenn har unike muligheter til å realisere.
 
Kilde: NMF og elbil.no 25. februar 2010.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :