Her er du:
Passivhus eller aktivhus, de lærde strides om hva som er best. Passivhus er konstruert for et minst mulig energibruk ved å være tettest mulig gjennom utstrakt bruk av isolasjon, plast og mekanisk ventilasjon. Aktivhus er godt isolerte, pustende og baserer seg på utstrakt bruk av naturlige materialer.
 
 
Passivhusene kom sigende inn i ordforrådet til journalistene for noen år siden, men noe stort antall bygde passivhus har det enda ikke blitt i Norge. Fordelen med passivhus var deres energigjerrige behov, all den tid de er tettere enn vanlige hus og derfor ikke lekker. Men for de som var mest opptatt av hvordan huset fungerte som en del av sine omgivelser og som en forlengelse av utemiljøet, omfavnet ikke konseptet. Så heller ikke Norges Miljøvernforbund (NMF), som har vært byggherre i flere aktivhusprosjekter opp gjennom årene, der gammel kunnskap og moderne krav til komfort kombineres i en økologisk forsvarlig prosess.

Et aktivhus er i motsetning til et passivhus ikke bygget for å stenge naturen ute og lufta inne. Mens hele ideen bak passivhus er at de skal være så tette som mulig, er den bærende ideen bak aktivhus at de skal puste for å gi et bedre inneklima. Gjennom bruk av biologiske materialer, samt nedarvede kunnskaper om energieffektiv utforming og naturlig ventilasjon, ender aktivhusløsningen opp som en mer økologisk forsvarlig boligform enn både vanlige moderne hus og passivhus.

I en rapport fra Sintef hevdes det at bygging av passivhus er i ferd med å ta av i Norge, enten gjennom konkret prosjektering, eller faktisk bygging. Sintef jobber for at passivhus skal bli standarden fremover. I Europa er det foreløpig bare bygget 21 000, hvorav 70 i Norge, mens tallet i Europa ventes å være 70 000 i 2012.

Ikke alle er like begeistret over passivhus byggingen. 
Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet ønsker imidlertid å sette på bremsene. Han er spesialist på innemiljø og helse, og advarer mot risiko for dårlig innemiljø i passivhusene slik de foreligger i dag. 
– Jeg er veldig bekymret over at man ikke har sett på mulighetene for at dette kan gå galt. Jeg har ikke sett noen publikasjoner hvor de tekniske løsningene er risikovurdert, og hvor det er undersøkt mulige helsekonsekvenser og sannsynligheten for at de kan oppstå, sier Bakke.
1 Risiko for fuktskader, som igjen øker sannsynligheten for luftveisinfeksjoner, astma og allergier.
2 Husene blir for varme om sommeren 
3 Husene blir for teknisk kompliserte for brukerne
Sivilarkitekt Rolf Jacobsen, daglig leder i Aktivhus AS og driver Gaia Arkitekter på Tjøme, er en veteran i bransjen, og har i 30 år jobbet med miljøvennlig arkitektur.
– Fordi aktivhus er bygget på en mer helhetlig miljømessig modell, og ikke bare er opptatt av å spare energi i driftsfasen. Aktivhus er opptatt av helhet og bærekraft, og ikke minst av å skape et sunt inneklima, sier han.
– Mens passivhus er «potte tette» og det brukes mye plast, bygges aktivhus av pustende naturmaterialer. Det føles mer riktig at materialene puster, og vi bruker naturlig ventilasjon, som er basert på avtrekk og lufting gjennom ventiler og luftevinduer. Det er robust og enkelt å drifte. Vi er bekymret for mulige inneklimaproblemer knyttet til svært tette hus og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Aktivhus bygges i 100 prosent tre og er mer miljøvennlig enn både betong, stål, aluminium og plast, som innebærer stort energiforbruk. Biologiske materialer som tre innebærer langt mindre energiforbruk i produksjon, det binder samtidig betydelige mengder karbon og bidrar dermed til reduksjon av klimautslipp.
– Aktivhus bruker dessuten glasopor til isolasjon i fundamentet, og det er et rent gjenbruksmateriale. Solfanger på taket og effektiv vedovn gir den varmen man trenger, sier Jacobsen.
 
Fakta Aktivhus:
Aktivhus har som vår målsetning å kunne bidra til reell klimanøytral byggebransje. 
- energieffektivitet som en helhetlig strategi hvor målet er minimalisert behov for kjøpt energi.
- arealeffektivitet
- klimanøytrale byggemetoder og materialer.
- naturlig ventilasjon med årstidsregulering.
- solenergi og effektiv bioenergi.
- energieffektivt utstyr. 
Som inneklimatiltak:
- Sunne, naturnære og inneklimasikre materialer
- Fuktregulering av inneluften
- Diffusjonsåpne konstruksjoner 
- Naturlig ventilasjon 
- Årstidstilpasset og behovsstyrt ventilasjon
Mer informasjon om aktivhus. 

Kilde Aftenposten 19. og 29. januar 2010, samt aktivhus.no 31.januar

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :