Her er du:
Monstermastene er ikke bare den visuelle forsøplingen i urørt natur. Ei heller vissheten om internasjonale data på helsefare forbundet med langvarig opphold i nærheten av høyspentledninger. Eller at man også i forkant av Alta-utbyggingen i sin tid spilte på folks frykt for mørklagte hjem, til tross for at eks-statsminister Gro Harlem Brundtland fra Arbeiderpartiet år etterpå faktisk innrømmet at utbyggingen den gang var helt unødvendig sett i ettertidas lys. Det er summen av dette, sammen med det faktum at konsekvensutredningene har vært håndtert med harelabb, som gjør at NMF krever umiddelbar inndragning av konsensjonen for bygging av høyspentmaster på strekningen Sima-Samnanger. 


NMF stiller spørsmål ved det uttalte kraftbehovet til Bergen-regionen, samt Arbeiderpartiets og Statsnetts rørende bekymring for bergensernes strømregninger. Regjeringa lener seg tungt på de mye nevnte fagrådene når de hevder at sjøkabel har vært vurdert som uaktuelt på såkalt faglig grunnlag. Her legges det altså opp til å bruke Hardanger som en brekkstang for å dekke landet med skjemmende, helsefarlige og unødvendige høyspentmaster; kan man i Hardanger, kan man overalt. Konsulenter tilknyttet utbyggingsplanene har jo blitt tillagt en ekspertise på å vite at sjøkabel ikke er en god løsning, og dermed vil det bli det gjennomgående mantraet - uten at man får særlig innblikk i hvilke variabler som ble puttet inn i funksjonen der svaret viste seg å klinge godt i Arbeiderpartiets ører. At kostnadene ved å legge sjøkabel skremmer, er det ingen tvil om. Faktisk har regjeringa en ganske så grå samvittighet for å kjøre hardt på denne illeluktende saken - som aldri ville ha blitt pressa på folket i et valgår - så olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fikk beskjed om å klaske 100 millioner ekstrakroner på bordet til Hardanger-distriktet, "for å motvirke eventuelle konsekvenser" som det så inkonsekvent heter.

NMF krever at Stoltenberg-regjeringa lærer av sine partifellers feil opp gjennom historien og ikke påtvinger naturen og lokalmiljøet store sår for å tekkes en kraftindustri som burde pålegges miljøløsninger heller enn å føyes på kroner og øre.
Noen politiske saker går det større prestisje i enn andre. NMF krever at regjeringa tar til vettet og lytter til den unisone motstanden mot Statsnetts regjeringsgodkjente byggingsplaner for høyspentmaster tvers over Hardanger.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :