PAH
PAH (PolyAromatiske Hydrokarboner) er tungt nedbrytbare, kreftfremkallende og lagres i kroppen.  Skader arveanlegg.  Spesielt skadelig for muslinger og fisk.  
PAH er egentlig ikke et produkt, men en forurensning i andre produkter, og finnes blant annet i:
Asfalt
eldre asfaltbasert
Takbelegg
 
kreosot
Impregnert trevirke 
skorsteiner (
Sot) mm.  
ufulstendig forbrendt organisk materiale.  
Viktig bestanddel i
Sot.
Alle disse produktene er farlig avfall som skal til godkjent mottak.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :