Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune  for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune.

 

Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som Wilsgård eier sammen med Nor Seafood og Troms Fylkeskommune. Rømmingen ble oppdaget da oppdretter satte ut gjenfangst garn for å fange inn 1 stk.  laks som smatt ut av nota i forbindelse med avlusing av laksen, og fanget 2 laks i garnet .. Dykkere ble da sendt ned for å sjekke nøtene, og oppdaget en flenge i den ene nota.

NMF må bare smile av en slik fantasifull forklaring om hvordan rømmingen ble oppdaget. Opptelling av antall laks i ettertid viste at  Wilsgård mener at 3500 laks hadde rømt.. Et tall NMF selvsagt betviler på det sterkeste.. NMF har i mange år krevd at all oppdrett av fisk må skje i lukkede løsninger. Det er på tide at våre politikere skjønner at slike hendelser ikke blir  godkjent blant Norges befolkning. Den ekte villaksen er i ferd med å bli utradert fordi gen innblanding fra rømt oppdrettslaks utvanner de ekte villaksstammene.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :