Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene, bidrar de sammen med andre avlusingsmidler til enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Nervegiften azametiphos ble funnet over en km unna oppdrettsanlegg som tidligere har brukt avlusingsgiften. Sammen med andre avlusingsmidler deriblant flubenzuroner som er de aller farligste er dette enda et bidrag til å utrydde skalldyr som krabbe, hummer og reke langs norskekysten. Enorme utslipp av næringssalter og kobberutslipp bidrar med andre miljøskader. Kobber i større mengder dreper alt liv på havbunnen. Næringssaltutslippene bidrar til overgjødsling og endrer dermed økosystemet. I tillegg kommer spredning av sykdom, parasitter og andre legemidler. Med anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet så vil hele lakselusproblemet forsvinne av seg selv som vist ved en rekke anlegg som er tette i de øverste 20 metrene opptil havoverflaten.
 
 
Miljødirektoratets rapport er å finne her: 
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Juli-2015/Lakselusmidler-sprer-seg-i-fjordene/

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :