Publisert: 06.03.2014
 
Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næringskjeden og ødelegger skalldannelsen til lakselus og også alle andre skalldyr. Rekefiskere opplever at fjorden er tom for reker etter oppdretternes avlusing. Flubenzorene tilsettes normalt foret samtidig som at det brukes hydrogenperoksid. Når det avluses med hydrogenperoksid kan en regne med at faren er stor for at det samtidig gis flubenzorener via foret til fisken. 
 
 
Det er ikke tilfeldig at bruken av Hydrogenperoksid er over 3 ganger større fra 2012 til 2013. Siden flubenzuronene ikke hjelper på voksen lus som er ferdig med skalldannelsen brukes dette samtidig. Resistensutviklingen mot hydrogenperoksid og økt bruk av flubenzuroner medfører dermed at forbruket akselereres. Når reker, hummer og krabber forsvinner i etterkant av at oppdrettslaks / ørret er badet i hydrogenperoksid, - så er det et tegn på at det samtidig er brukt flubenzuroner via foret til fisken. Fiskeoppdretterne er nå iferd med å utrydde alle skalldyr langs norskekysten fra Rogaland til og med Finnmark. Alt fra reker, krabber, hummer og mindre kreps som er viktig som føde for villfisk drepes av disse midlene. Stadig mer av de ekstremt giftige avlusingskjemikaliene flubenzuroner brukes. Samtidig drives det rovfiske på leppefisk som ytterst sjeldent lever mer enn et år inni fiskeoppdrettsanleggene. Den store bruken av Diflubenzuron og Teflubenzuron skjer pga av at lakselusen begynner å bli resistent mot alle andre midler og næringen har en gjennomgående skruppelløs moral hvor de ikke går av veien for å drepe alt annet liv om nødvendig for å kunne fortsette den uforsvarlige veksten. Flubenzuronene brytes veldig langsomt ned. I en artikkel av saksbehandler Tonje Høy i SLK heter det bl.a. at Statens forurensningstilsyn presenterte følgende konklusjon: “Begge midlene må karakteriseres som tungt nedbrytbare, bioakkumulerende og meget giftige for vannlevende organismer, spesielt for krepsdyr og leddormer” (Høy 1996).
 
Trykk på koblingen under for å lese mer om de svært giftige avlusingsmidlene som brukes: 
 
Norske fjorder full av gift fra fiskeoppdrett:
 
Rekordhøyt utslipp av miljøskadelige avlusringsmidler:
 
 
Utviklingen av utslipp av svært giftige avlusingsmidler i Norge:
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :