Publisert: 16.01.2013
 
Lerøy Hydrotech AS søkte om tillatelse til fiskeoppdrett på Sletnes i Gjemnes kommune. NMF som eneste miljøorganisasjon krevde avslag på søknaden til Lerøy pga av alle miljøskadene. Resultatet ble at Lerøy fikk saksbehandlingsgebyr på 19 600 kr og avslag på søknaden fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.
 
Miljøvernforbundet påpekte at oppdrettsanlegget ville være katastrofalt for marint liv i området som en følge av at det er den eneste industriformen som ikke må avgrense eller rense sine utslipp.
 
I begrunnelsen for vedtaket påpekte fylkesmannen at den artsrike tareskogen, - sukkertaren dør ut mends kortlivede trådalger tar over langs kysten. Dette er noe som skjer der det er overgjødsling og fiskeoppdrett er den største kilden av menneskeskapte utslipp av næringssalter fra Lindesnes til den russiske grensen i nord. 
 
I begrunnelsen for vedtaket påpekte fylkesmannen at den artsrike tareskogen, - sukkertaren dør ut mends kortlivede trådalger tar over langs kysten. Dette er noe som skjer der det er overgjødsling og fiskeoppdrett er den største kilden av menneskeskapte utslipp av næringssalter fra Lindesnes til den russiske grensen i nord. NMF er lettet over at fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjort det eneste rette i denne saken. Området er blant annet gyteområde for Uer som er en sterkt truet art. Uer er nært knyttet til leveområdet med korallrev og sjøtrær. Det er forøvrig også et korallrev 2,2 km fra dette området.
 
 
 
Andre artikler om fiskeoppdrett og Lerøy som med film dokumenterer miljøskadene: 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :