Publisert: 28.10.2014
 
Miljøvernforbundet (NMF) krever at statens tilskudd til næringen videreføres. NMF kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele stønaden til den norske selfangsten. Statens stønad til selfangstnæringen er nødvendig for at selfangsten skal bestå. Hvis den norske selfangsten stopper opp vil selbestandene kunne vokse ut av kontroll med de konsekvenser dette vil få for fiskebestandene i de havområdene det gjelder. I tillegg må man kunne forvente en selinvasjon langs kysten i fremtiden med de konsekvensene dette vil medføre for bl.a fiskeriene.
”Foto:Havforskningsinstituttet”
Regjeringen har satt seg som mål å bli verdens fremste sjømatnasjon. Da skulle man forvente å tru at myndighetene skulle arbeide for et bærekraftig ressursuttak av alle de marine ressursene som finnes i våre havområder. Regjeringen er nødt til å innse at om man skal bli verdens fremste sjømatnasjon så må man se på alle næringer langs kysten og redusere sine forventninger til oppdrettsnæringen. Selkjøtt er en allsidig og sunn ressurs som så absolutt må være en del menyen når Norge skal profilere seg som verdens fremste sjømatnasjon.

At Regjeringen lar seg påvirke av Eu og nasjonale og internasjonal dyrevernaktivister i denne saken er fullstendig uakseptabelt.

Miljøvernforbundet krever at Regjeringen opprettholder stønaden til selfangsten slik at man kan fortsette en tradisjonsrik og bærekraftig selfangst.

Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund
Ørjan Holm
Politisk nestleder
orjan@nmf.no / 91357125

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :