Fangst av sjøpattedyr
Norge bedriver kommersiell fangst på vågehval i tillegg til grønlandssel og klappmyss. Beskatningen skjer innenfor sikre biologiske grenser og er en forsvarlig ressursforvaltning. Steinkobbe og havert beskattes etter behov for å redusere konfliktnivået mellom sel og kystfiske.

Norges Miljøvernforbund krever at norske fiskerimyndigheter:
* forvalter alle fiskebestandene og sjøpattedyrene på en bærekraftig måte.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :