Publisert: 07.09.2010

Norges Miljøvernforbund advarer mot en ny selinvasjon og mener at selbestanden bør beskattes.
 – Selfangst vil tvinge seg frem. Myndighetene kommer ikke unna problemstillingen. Men de har et valg. Enten kan de iverksette mer fangst, eller gå i møte selinvasjon der syke og magre dyr inntar kysten. Dårlig reklame blir det uansett, sier regionleder Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund.

Bestandsøkningen av Grønlandssel i Vestisen er urovekkende, hvor forskerne har anslått bestanden til å være over 800 000 individer, med en årlig ungeproduksjon på over 110 000. Kvoten på fangst i 2010 var på 42 400 individer, mens fangsten var på ca 10 prosent.

– Grønlandsselen kan bli 30 år og sett i ett sånt perspektiv regulerer den ikke seg selv. Selen vandrer over store avstander og kan ta knekken på økosystemer når det blir for mange. Den kommer ikke til å stoppe på Finnmarkskysten om det først blir en knekk i fiskebestanden, frykter Holm. 

Holdes ikke bestanden under kontroll vil den øke og kunne gjøre store innhogg i fiskebestander, hvor resultatet kan bli selinvasjon langs norskekysten og sultedød.

Mennesket har ett ansvar som forvalter av havet, hvor man må se på beskatningen av ulike deler av næringspyramiden. Det påligger et ansvar i det å beskatte havet, om det er konsumfisk eller biomasse brukt i oppdrett, så må menneskets uttak tilpasses det bærekraftige. 

I bærekraft ligger det også at man må beskatte ulike deler av de øvre delene av næringskjeden, for å hindre en større ubalanse i fiskebestandene. Selen er på linje med mennesket en betydelig konsument av havets goder, forskjellen er at mennesket har mulighet til en helhetlig forvaltning. 

Nyhetsoppslag:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :