Publisert: 21.01.2013
 
I 2012 har vi nesten fått en fordobling av elbilsalget sammenlignet med året før. I tillegg har det kommet flere nye hybridbiler (elmotor kombinert med bensin/diesel) i løpet av fjoråret. Det vises i salget på slutten av 2012. På landsbasis var salget av hybridbiler nesten fordoblet i desember 2012 sammenlignet mot desember i 2011. For Toyota som lanserte 3 nye hybridbiler i høst, utgjorde salget av hybridbiler hele 46 % av deres nybilsalg for oktober måned. Bildet til høyre er fra den nye Prius-versjonen som kan lades via stikkontakt. I praksis kan denne fungere som en elbil i byene. El og hybridbilene er slik sett en del av løsningen for byluftproblemene i norske byer.  
Selv om andelen ennå er lav vokser salget av el og hybridbiler raskt. I desember 2012 utgjorde de samlet sett 5,8% av nybilsalget i Norge. I 2012 ble det registrert 3950 nye personbiler med elmotor, det er 1954 (+97,9 %) flere enn i 2011. I 2012 ble det registrert 6164 nye personbiler med hybriddrift, dette er 2260 (+57,9 %) flere enn i 2011.
 
Med flere kommende modeller av elbiler og hybridbiler er det grunn til å håpe på en fortsatt høy vekst. Det økte elbilsalget er preget av Nissan Leaf. Veksten i elbilsalget vil imidlertid også avhenge av utbyggingen i ladepunkter og hurtigladepunkter.
 
Økte andeler av disse to biltypene vil forhåpentligvis fortrenge flere og flere ordinære diesel og bensinbiler i årene framover. Det vil både gi bedre byluft og lavere utslipp av klimagasser.
 
Opplysningsrådet for veitrafikken, salgsstatistikker for 2012: 
 
Bergens Tidende: Salget av hybridbiler har eksplodert: 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :