Her er du:
Publisert: 03.07.2016

M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrøy kommune.
Ved hjelp av undervannskamera /ROV med robotarm har vi dokumentert meget alvorlig forurensing av sjøbunnen under Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg. Dette ødelegger for lokalbefolkningen og for den ville fiskebestanden i fjorden. Den ene fiskeriministeren etter den andre løper oppdretternes ærend, jeg synes det er skammelig og det gjør meg forbanna, sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv etter et intensivt tokt på 11 dager med MS Miljødronningen fra Bergen til Senja.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :