Her er du:
Publisert: 19.05.2016
Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord Drift sitt oppdrettsanlegg 13876 i Sørfjorden. Anlegget var flyttet noen hundre meter til ny lokalitet. Ved hjelp av ROV (Miniubåt) med kamera og robotarm kan vi avsløre forurensingen fra anlegget, rester etter for og fiskeskit som var oppsamlet under anlegget da det var i drift. Tombregruppen eier Fjord Drift, Miljøvernforbundet ser alvorlig på at Tombregruppen forurenser fjordmiljøet, og det er spesielt kritisk at anlegget i tillegg er feilmerket med et lokalitetsnummer som ikke er i bruk: 12066.

NMF ber om at Fiskeridirektoratet tar tak i saken og krever at Tombregruppen rydder opp i forurensingen. 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :