Her er du:
Publisert: 02.03.2016

Statens Vegvesen Region Vest la 29.februar 2016 fram utkast til ny Nasjonal Transportplan (NTP) som gjelder for de neste 12 år. Det er vektlagt mer drift og vedlikehold framfor nye prosjekter.  Økt satsing på kollektiv og sykkel, bl.a sykkelekspressveger og momsfritak på EL-sykler.  Miljøvernforbundet er positiv til den nye transportplanen, som tar opp viktige punkter som rassikring, samkjøring veg og jernbanetunneller på strekningen Arna-Stanghelle.

Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet er alt i alt fornøyd med avtalen, spesielt at det nå er satsing på klimatiltak rettet mot de store byene. Statens Vegvesen kan bli bedre på miljø, men er kommet langt allerede sier Oddekalv, som var tilstede på møtet sammen med Per Nordø, Fagansvarlig Samferdsel i Miljøvernforbundet. 
 
Publisert: 02.03.2016

Statens Vegvesen Region Vest la 29.februar 2016 fram utkast til ny Nasjonal Transportplan (NTP) som gjelder for de neste 12 år. Det er vektlagt mer drift og vedlikehold framfor nye prosjekter.  Økt satsing på kollektiv og sykkel, bl.a sykkelekspressveger og momsfritak på EL-sykler.  Miljøvernforbundet er positiv til den nye transportplanen, som tar opp viktige punkter som rassikring, samkjøring veg og jernbanetunneller på strekningen Arna-Stanghelle.

Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet er alt i alt fornøyd med avtalen, spesielt at det nå er satsing på klimatiltak rettet mot de store byene. Statens Vegvesen kan bli bedre på miljø, men er kommet langt allerede sier Oddekalv, som var tilstede på møtet sammen med Per Nordø, Fagansvarlig Samferdsel i Miljøvernforbundet. 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :