Her er du:
Effekt på individer:

Olje kan ha en fysiske toksisitet ved å kvele organismer, eller en fysiologisk ved å bli spist og forstyrre indre systemer. Effekten kan være akutt dødelig eller skaper treghet eller dårlig helse. Disse effekter er vanligvis kortvarig og vise seg etter bare noe timer eller dager.

Effekt på populasjoner:
Effekter som endre størrelse frekvens, alder struktur, reproduksjons evne. Disse effekter vise seg etter noen uker, måneder eller år for noen lang levd arter. De hardest rammet etter olje utslipp er vanligvis fuglepopulasjoner.

Effekt på økosystemer:
Effekter på samfunn eller økosystemer med hensyn til forholder innen for trofiske nivåer, arts komposisjon og/eller antall som vise seg etter noe måned eller år. Effekten kan være svekket, endret eller manglende fuglepopulasjoner og andre hav dyr.

Effekt på arvelig integritet:
Mest vanskelig å oppdage og kartlegge er populasjonsgenetiske endringer forårsaket av forurensing. Disse kan oppstå overkort tid og ha et langtids effekt på de populasjoner som overlevde katastrofen.

Effekt på individer er ofte oppdaget og dokumentert under og etter opprydding. De effekter på populasjon og økosystemer er mindre dokumentert. Langtids effekter kan være nye eller andre arter som blir dominant i økosystemet, samt tap av det opprinnelige likevekt. Påvirkning av toksisitet på populasjonens arvestoff skjer men er svært vanskelig å undersøke.

Følgende kan gjøre olje forurensing mer alvorlig:

1. Stort utslipp i forhold til forurenset området.
2. Utslipp hovedsakelig raffinert olje (mer toksisk).
3. Utslipp holdt over et begrenset område.
4. Fugler og/eller pattedyr hekkesteder i området.
5. Mangel på olje oksiderende bakterie i det marine miljø.
6. Miljøgifter som industrielle eller husholdnings utslipp i samme området.
7. Bruk av vaskemidler eller rensemidler under ryddings aksjon.

Blåskjell og andre organismer kan være giftig relativ langtid etter olje utslipp og en skal være ekstra varsom med spising av kreps og skalldyr i området der det har vært olje utslipp. Det anbefales å vente et til tre år for å være sikker. I de verste tilfeller kan et området være uegnet for plukking i mer en ti år.

Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv
Leder

Gerard Ridgway
Marinbiolog

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :