Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 15.03.2018

 
I naturen er Agrobacterium tumefaciens en bakterium som infiserer røtter og stengler til planter og forårsaker sykdommen krongalle (bakteriesvulst). Bakterien setter inn i plantrøttecellen gen for produksjon av cytokinin og auxin som er plantehormoner. Dette vil føre til mye celledeling og vekst fra den smittet plantecellen. Dette kan føre videre til plantesykdommen krongalle. De cytokinin og auxin genene finnes på en liten plasmid (en sirkulær tråd med DNA) som bakterien kan føre inn i en plantecelle. Ved å utnytte denne bakterielle evne til å overføre fremmed gener til vertcellen, har Agrobacterium blitt en svært viktig verktøy for genteknologi.

Les mer...
Publisert: 15.03.2018


NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet  som sier i fra om at rensing stoppet opp ble tatt på alvor. 
Les mer...

 

Norges Miljøvernforbund anmelder Wilsgård Fiskeoppdrett A/S, Nor Seafood og Troms Fylkeskommune  for rømmingen av oppgitte 3500 oppdrettslaks fra deres lokalitet 24155 Ytre Jøvik i Berg Kommune på Senja, Troms fylkeskommune.

 

Det var i Desember 2017 at Wilsgård fiskeoppdrett A/S meldte om en mulig rømming av oppdrettslaks fra deres lokalitet Ytre Jøvik i Berg Kommune, som Wilsgård eier sammen med Nor Seafood og Troms Fylkeskommune. Rømmingen ble oppdaget da oppdretter satte ut gjenfangst garn for å fange inn 1 stk.  laks som smatt ut av nota i forbindelse med avlusing av laksen, og fanget 2 laks i garnet .. Dykkere ble da sendt ned for å sjekke nøtene, og oppdaget en flenge i den ene nota.

Les mer...
Publisert: 20.02.2018


Bacillus thuringiensis er den jordbakterien som er utgangspunkt for mange av de registrete krystall proteiner (Cry) i genmodifiserte planter. B.thuringiensis kan produsere krystall proteiner som er giftig mot møll, sommerfugl og biller. Gen for disse Cry-proteinene er innsatt svært mange genmodifiserte avlinger. Genmodifiserte avlinger kan også inneholde vegetative insekticide proteiner (Vip) fra Bacillus thuringiensis som Vip3 som er toksisk mot Lepidoptera. Andre varianter av Vip, som Vip1 og Vip2 stammer, er høyst effektiv mot biller som Diabrotica virgifera og ble opprinnelig isolert fra bakterium Bacillus cereus og deretter B. thuringiensis var. tenebrionis. Bacillus thuringiensis kan også produsere sekresjon insekticid protein (Sip), og cytolytiske proteiner (Cyt).

Les mer...
Publisert: 19.02.2018

Norges Miljøvernforbund anmelder Marine Harvest for rømmingen av 54 000 oppdrettslaks fra deres lokalitet 31357 Geitryggen i Nærøy Kommune, Trøndelag fylkeskommune.

Den 6.2. 2018 meldte Marine Harvest i fra til fiskeridirektoratet om at det hadde rømt oppdrettslaks fra deres anlegg på lokaliteten Geitryggen. Ved opptelling viste det seg at 54000 laks hadde rømt grunnet en 11.5 meter stor flenge i nota. NMF mener at dette viser at rømming aldri kommer til å stoppe med dagens avleggse metode med å drifte i åpne merder. NMF har i mange år krevd at all oppdrett av fisk må skje i lukkede løsninger. Det er på tide at våre politikere skjønner at slike hendelser ikke blir godkjent blant Norges befolkning. Den ekte villaksen er i ferd med å bli utradert fordi gen innblanding fra rømt oppdrettslaks utvanner de ekte villaksstammene.


Se anmeldelsen her.

Les mer...
Publisert: 14.02.2018


For noen år siden ble det påvist dioksiner i Ålesund kommune sitt drikkevann Brusdalsvannet. Flere av medlemmene til NMF på Sunnmøre er bekymret grunnet at Ålesund kommune for å spare en slunken kommunekasse har hatt for vane å tømme tilsynelatende miljøfarlig avfall ved drikkevannskilden i stedet for å sende avfallet til lovlig deponi.

Norges Miljøvernforbund – Møre og Romsdal (NMF-MR) vedtok ved årsmøtet i 2017 at styret skulle ha fokus på drikkevannskilder. NMF har i 2016 og 2017 kartlagt flere risikoforhold vedrørende drikkevannskilden Brusdalsvannet, bl.a. har miljødirektoratet nå fastsatt at de kreosotimpregnerte lyktestolpene med PCB og kvikksølv i lysarmaturene nå må fjernes, dette selv om Ålesund kommune skriftlig har antydet at disse miljøgiftene såkalt er ufarlige (PCB er en av verdens farligste miljøgifter).

Les mer...
Publisert: 02.02.2018
Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. NMF ser med stor bekymring på denne nye trenden. Er ingen ting hellig for hverken regjering eller kraftutbyggere lenger ? Dette må stoppes før en ser flere slike tilfeller av snikutbygging av våre vernede vassdrag.. Norge har pr. dags dato kun 10 % urørt natur igjen. Dette er natur som må vernes til glede for både oss, og våre barn. Nok er nok.
 
Les mer...
Publisert: 02.02.2018
 
Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BASF, Bayer, Dow, Monsanto og Syngenta. EU har autorisert; 19 unike typer genmodifiserte soya, 26 unike typer genmodifiserte mais, 5 unike typer genmodifisert oljeraps, 12 unike typer bomull og en type genmodifiserte sukkerbete. Det er nevneverdig at EU også har trukket tilbake tillatelse for 9 unike genmodifiserte typer: 6 unike typer mais, 3 unike typer oljeraps. Disse genmodifiserte plantene er ulovlig å bruke som mat, fôr eller for dyrking i Norge.


Les mer...
Publisert: 18.01.2018
NMF stiller krav om at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. NMF har mottatt gjentakende opplysninger om at Statens vegvesen Vegdirektoratet i årevis har hatt en svært mangelfull oppfølgning av miljøbestemmelsene i de aller største driftskontraktene, driftskontrakter til en total verdi av flere milliarder kroner. Sommeren 2017 sendte NMF en anmodning til Statens vegvesen Vegdirektoratet om å få opplyst hvorledes virksomheten planlegger å etterleve de nye miljøkravene som er fastsatt i anskaffelsesloven § 5.
Les mer...
Publisert: 16.01.2018

Det totale arealet med genmodifiserte avlinger har økt med litt over hundre ganger i verden de siste 20 år fra 1,7 millioner hektar i 1996 til 185 millioner hektar i 2016. Rundt 88% av disse dyrkes i Nord og Sør-Amerika. Hovedandelen av etablerte genmodifiserte avlinger består av mais, raps, soya og bomull, som alle prosesseres til oljer og mel for mat og fôr. Disse avlingene er alle solgt til dyrkerne som forskjellige varianter med forskjellig insektresistens og ugressmiddelresistens eller annen egenskap av økonomisk interesse for bønder, f.eks tørketoleranse i mais eller økt omega-3 fettsyrer i oljeraps.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :